Viswater overzicht

De E.C.H.V. heeft een grote diversiteit aan viswateren in beheer, te weten:

  1. De Zandput aan de Rietveldseweg. Diepte Zandput klik hier.
  2. Het z.g.n. Fort Acqouy, alsmede de Gracht van het Werk op de Diefdijk (beide bij Leerdam).
  3. De Culemborgse stadsgrachten, de vijvers op Ter Weijde/Voorkoop, de Plantagevijver, de Ronde Haven, de Kleine Lek, alsmede alle gemeentelijke waterpartijen in Culemborg West.
  4. Waterput "De Lokkershoek" (toegangspad ligt tussen Rietveldseweg 18 en 19)
  5. Alle A-watergangen van de voormalige polder Culem­bor­ger­waard, gelegen tussen de Lek en de Linge. (Het gebied wordt westelijk be­grensd door de Diefdijk van Leerdam tot Fort Everdingen. De oost­grens wordt gevormd door de Kor­ne­dijk tussen Buurmal­sen en Bu­ren, de Aalsdijk van Buren tot Zoelmond en de Schaardijkseweg van Zoelmond tot de Lekdijk nabij Ravenswaaij. Uitgezonderd is de watergang naar gemaal de Nieuwe Horn vanaf de zijverbinding naar de "Oude Horn" tot aan de "Nieuwe Horn" te Acquoy.
  6. De Lek vanaf de grensscheiding van Everdingen-Hagestein tot die van Hagestein-Vianen.

 

Door de privaatrechtelijke vergunning van de Dienst der Domeinen, is de houder van een E.C.H.V.-VISpas voor het van toepassing zijnde kalenderjaar, gerechtigd de staatsgronden in het genoemde gebied van de Lek (noord- en zuidzijde) te betreden, uitsluitend ten behoeve van de hengelsport.