Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdreglement witvis

1. De deelname aan alle wedstrijden e.d. geschiedt voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de leden.
2. Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en na te leven.
3. De hengelkeuze is vrij bij alle wedstrijden.
4. Het vooraf optuigen, peilen en voer gereedmaken is toegestaan.
5. Het 1e signaal betekent voeren en aanvang wedstrijd. Het 2e signaal betekent einde wedstrijd.
6. Alle wedstrijden worden gevist op gewicht en alle maten. Bij deel¬name aan de boot- en koppelwedstrijd door 1 deelnemer, telt alleen het gevangen gewicht voor deze deelnemer.
7. Snoek, snoekbaars, paling en graskarper tellen niet mee voor de prijsbepaling en moeten na de vangst direct worden teruggezet.
8. Er mag uitsluitend bij aanvang van de wedstrijd zwaar worden gevoerd. Daarna alleen tussen duim en wijsvinger licht bijvoeren. Uitzondering: bij de stuwwedstrijden mag men wel zwaar bijvoeren.
9. Vissen en/of voeren met verse de vase is verboden, in kunstaasvorm als aas wel toegestaan, verder zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
10. Het gebruik van gekleurde maden is verboden, in kunstaasvorm als aas wel toegestaan.
11. Oeverbeschoeiingen en -vegetatie mogen niet worden beschadigd.
12. De deelnemer dient alle afval mee naar huis te nemen.
13. Gevangen vis moet in een ruim leefnet (geen metaal) worden bewaard tot men bij u komt wegen. Men dient alle gevangen vis te laten wegen, m.u.v. de in punt 7 genoemde vissoorten.
14. Per wedstrijd wordt 2/3 gedeelte van de inleg als dagprijzen beschikbaar gesteld, in de verhouding 1 op 3 deelnemers. Het overige 1/3 gedeelte wordt gereserveerd voor eindprijzen en onvoorziene uitgaven.
15. Voor de Combiviswedstrijd, de koppelwedstrijd, de bootwedstrijd en de erwtensoepwedstrijd vindt een andere verdeling plaats; alle inleggelden worden hier gebruikt voor prijzen.
16. De eindprijzen voor de competities bestaan uit levensmiddelen¬pakketten. Winnaars worden bepaald d.m.v. klassementspunten. Ben je zonder kennisgeving afwezig, dan vervalt je prijs aan de eerstvolgende in de einduitslag.
17. Voor alle wedstrijden bedraagt het inleggeld € 3,00 per deelnemer. Het dient voor de loting betaald te worden. Het inschrijfgeld bij de erwtensoepwedstrijd is € 5,00 en voor de bootwedstrijd € 14,00.
18. De puntentoekenning van behaalde vangsten is als volgt: De sportvisser die het hoogste vangstgewicht behaald heeft krijgt 1 punt. Vervolgens krijgt de sportvisser die het op één na hoogste vangstgewicht heeft behaald 2 punten. Etc., etc.
19. Bij een gelijke vangst van 2 of meer sportvissers, wordt aan ieder hetzelfde aantal punten toegekend.
20. Een deelnemer zonder vangstgewicht krijgt als punten toegekend: het totaal aantal deelnemers + het totaal aantal "vangers", gedeeld door 2. (Bijv.: 20 vissers, waarvan 2 zonder vangst, dan krijgen zij (20+18) : 2 = 19 punten toegekend). Mocht 1 visser niets gevangen hebben, komt het totaal op (20+19) : 2 = 19½ punt. Halve punten worden echter naar boven afgerond, dus krijgt hij dan 20 punten.
21. Als een sportvisser niet aan een wedstrijd heeft deelgenomen, dan krijgt hij als punten toegekend: de wedstrijd met de meeste deel¬nemers uit de betreffende competitie + 1.
22. Bij een competitie die uit 2, 3, 4, 5, 6, 8, resp. 10 wedstrijden bestaat, worden de punten over de 2, 3, 4, 4, 4, 6, resp. 8 best geviste wedstrijden meegeteld. (m.a.w.: de wedstrijd(en) met het hoogste aantal punten vervalt resp. vervallen). Voor de puntentelling van de Koningsvisser trofee worden de “vervallen" punten, zoals hier is omschreven wel meegeteld.
23. De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.