Ereleden

Vanwege vragen gesteld op sociale media, onderstaand ter verduidelijking hoe de E.C.H.V. omgaat met Ereleden, Leden van Verdienste en jubilarissen.

Ereleden en Leden van Verdienste
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die vanwege hun verdiensten voor de vereniging en/of hengelsport het algemeen, door de ledenvergadering tot erelid respectievelijk lid van verdienste zijn benoemd.
Ereleden hebben alle rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging behoudens het stemrecht, tenzij zij tevens lid van de vereniging zijn, in welk geval zij eveneens stemrecht hebben. Ereleden zijn vrijgesteld van financiële verplichtingen jegens de vereniging.
Sinds de oprichting van de E.C.H.V. zijn er hiervoor zo’n tiental leden benoemd. Uiteraard zijn zij tijdens de betreffende Ledenvergadering in het zonnetje gezet en hebben de bijbehorende speld ontvangen.

Jubilarissen
Door het ontbreken van inschrijvingsdata is ook in het verleden geen aandacht geschonken aan de vele jubilarissen die onze vereniging telt. Mede oorzaak hiervan is het enorme jaarlijkse verloop van leden en registratie van inschrijvingsdatum en aantal jaren lidmaatschap. Tot 2015/2016 was dit in de systemen niet realiseerbaar. In het nieuwe HSV-Leden programma dat vanaf 2015/2016 haar intrede heeft gedaan is dit wel mogelijk. Om de historie van alle leden vanaf de oprichting te achterhalen is dus niet mogelijk, vandaar dat de E.C.H.V. geen aandacht besteed aan jubilarissen simpelweg vanwege het feit we het op een enkele uitzondering na niet weten en niemand te kort willen doen.

Bestuur E.C.H.V.

Hieronder een overzicht van onze ereleden

H. (Henk) Gutte
Henk Gutte is op 7 mei 1960 benoemd tijdens de ALV. Tevens ontving hij een zilveren bondsinsigne van de AHB.

M. Ulrich
De heer Ulrich is op 7 april 1961 benoemd tijdens de ALV.

J.D. te Slaa
De heer te Slaa is op 11 mei 1975 benoemd tijdens het 50 jarig jubileum van de ECHV.

W. Sielhorst
De heer Sielhorst is op 11 mei 1975 benoemd tijdens het 50 jarig jubileum van de ECHV.

W.A. (Wim) Gutte
Wim Gutte is op 23 november 1991 benoemd tijdens de ALV.

M. (Theo) van 't Verlaat
Theo van 't Verlaat is op 22 juni 2000 benoemd tijdens de ALV.

A.M.G. (Jos) van Raaij
Jos Van Raaij is op 19 maart 2019 benoemd tijdens de ALV.

Klik hier voor een overzicht van onze Leden van Verdienste