Introductie E.C.H.V.

Wie zijn wij?

De E.C.H.V. behoort met ± 1650 leden al decennia tot een van de grootste hengelsportverenigingen in het Gelders Rivierengebied.

De belangrijkste doelstellingen van onze vereniging zijn het bevorderen van de recreatieve visserij en het behartigen van de belangen hiervan. Daarnaast staat ook de bescherming en verbetering van de zoetwatervisstand hoog in ons vaandel. De vereniging heeft deze doelstelling altijd geprobeerd te realiseren door middel van eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid van vrijwilligers. Maar ook door bundeling van krachten, door middel van aansluiting bij regionale samenwerkingsverbanden en de landelijke organisatie, Sportvisserij Nederland. Voor slechts luttele tientjes per jaar biedt het lidmaatschap van de E.C.H.V. de individuele hengelaar een ongekend aantal mogelijkheden om menige fijne en spannende visdag te beleven.

Culemborg en omgeving kent een diversiteit aan typen viswater. In onze regio zijn rivieren, kanalen, plassen, vijvers, poldervaarten en stadswateren te vinden. Hierdoor zijn talrijke prachtige visstekken met een grote diversiteit aan vissoorten voorhanden, waar vele vistechnieken kunnen worden beproefd. En dat allemaal binnen de gemeente of in een straal van pakweg zo’n 15 tot 20 kilometer.  Gedeeltelijk zijn deze wateren rechtstreeks door onze vereniging gepacht. Maar ook een flink aantal schitterende wateren van zusterverenigingen zijn voor onze leden bereikbaar middels de Federatieve Viswaterlijst van Federatie Midden-Nederland. En, last but not least, maakt ook de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren van Sportvisserij Nederland deel uit van ons vergunningenpakket. Daardoor is ook buiten de Betuwe, door geheel Nederland, een onnoemelijk groot arsenaal viswater voor onze leden toegankelijk.
Natuurlijk krijgen alle leden vanaf 14 jaar bij het lidmaatschap ook de beschikking over de VISpas, het nieuwe landelijke visdocument op creditcard formaat dat in 2007 in de plaats is gekomen van de voorheen bekende Sportvisakte.

Maar ook aan de jeugdigen tot en met 13 jaar is gedacht. Voor een zeer gering bedrag bieden wij hen een speciaal jeugdlidmaatschap voor het vissen met één gewone hengel in de ruime diversiteit aan viswateren waarover onze vereniging beschikt.
Desgewenst kunnen deze kinderen tegen geringe meerkosten op vrijwillige basis ook de beschikking krijgen over een JeugdVISpas. Die geeft ook hen de mogelijkheid om te vissen in het enorm grote aantal viswateren dat is ondergebracht in de hierboven al genoemde federatieve en landelijke viswaterlijsten. Tegelijkertijd krijgen zij met de JeugdVISpas dezelfde uitgebreide vismogelijkheden als de senioren, zoals vissen met twee hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap en andere onderwerpen?
Kijk dan eens verder op onze website.

In verschillende rubrieken wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de hengelsportmogelijkheden in het algemeen, en in Culemborg in het bijzonder. Uiteraard beschikt onze vereniging over statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn op aanvraag digitaal beschikbaar door een verzoek te sturen naar ECHV@live.nl(alleen voor leden).