Nachtvisregels


Inleiding

Als u als lid van een hengelsportvereniging in het bezit bent van een geldige VISpas en waterlijst, betekent dit niet dat u daarmee zonder meer onbeperkt 24 uur per dag mag vissen. Er gelden namelijk bijzondere wettelijke regels voor het vissen met een hengel gedurende de nachtelijke uren.
In dit artikel wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de algemeen geldende nachtvisregels, met natuurlijk de nadruk op de extra nachtvismogelijkheden die de E.C.H.V.-leden in Culemborg en directe omgeving ter beschikking staan.

Algemene hoofdregel nachtvissen
Volgens de Visserijwet geldt voor het vissen tijdens de nachtelijke uren de hoofdregel dat het vissen met de hengel tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang is verboden.
Gelukkig bestaan op deze regel een paar uitzonderingen, waardoor aan Nederlandse sportvissers toch nog een keur aan mogelijkheden wordt geboden om tijdens de nacht (door) te mogen vissen.
Deze uitzondering zijn als volgt:

  1. In een aantal grote rivieren, waaronder de Maas, Rijn, Lek en andere stromende wateren die daarmee in open verbinding staan en daarvan water afvoeren, mag het hele jaar door 24 uur per dag worden gevist.
  2. In de overige wateren mag alleen in de periode van 1 juni t/m 31 augustus ’s nachts worden gevist (tenzij dit uitdrukkelijk is verboden in de vergunning voorwaarden). 
  3. Sommige hengelsportverenigingen (of federaties) hebben voor hun leden ministeriële vrijstelling of ontheffing verkregen van het verbod om buiten de onder 2 genoemde periode ’s nachts te vissen. Hierdoor mag in de betreffende wateren dus ook van 1 september t/m 31 mei ’s nachts worden gevist. Door hier te klikken krijgt u een volledig overzicht van alle wateren in Nederland waarvoor de Ministeriële vrijstelling geldt.

Nachtvismogelijkheden met de E.C.H.V.-viswaterlijst.

De hierboven onder 1 genoemde uitzondering zal nauwelijks toelichting eisen. U kunt zonder meer in veel grote wateren nachtvissen. Specifiek voor onze regio betekent dit bijvoorbeeld dat u met de E.C.H.V. VISpas en de Landelijke Viswaterlijst naar hartenlust het gehele jaar ook ‘s nachts in de rivier de Lek mag vissen.
Verder is voor veel van de E.C.H.V.-wateren de onder 2 genoemde beperking, dat er maar drie maanden per jaar ’s nachts mag worden gevist, niet van toepassing.
Onze vereniging beschikt namelijk al vele jaren over een ministeriële vrijstelling van het nachtvisverbod zoals genoemd onder 3, waardoor onze leden in bijna al onze wateren het gehele jaar door ’s nachts mogen vissen.
Want ……. let op:
Twee wateren zijn daarvan uitgezonderd, namelijk Fort Acquoy en De Zandput Culemborg aan de Rietveldseweg. Voor deze waternummers 1 en 2 van onze waterlijst geldt het gehele jaar een nachtvisverbod. Dat komt omdat de verhuurder van het visrecht dit hier absoluut verbiedt in verband met natuurbelangen.

In uw E.C.H.V.-waterlijst staat onder het kopje “nachtvisregels” op bladzijde 14 onder de punten 1, 2 en 3 exact alles wat wel of niet mag gespecificeerd.
U kunt ook hier klikken om de volledige nachtvisregels in onze waterlijst 2020 te raadplegen.

BELANGRIJK:
Neem s.v.p. de nachtvisverboden voor Fort Acquoy en de Zandput strikt in acht, want er worden dit jaar extra controles gehouden door de Politie Geldermalsen. Voorts worden ter plaatse de verenigingscontroles geïntensiveerd en kunnen overtreders zonder aanzien des persoons strenge sancties namens het bestuur verwachten.TENSLOTTE:
Via onze federatie hebben wij vernomen dat er als gevolg van nieuwe wetgeving met ingang van 2013 in plaats van drie maanden het gehele jaar ’s nachts mag worden gevist, mits een sportvisser in het bezit is van een landelijke nachtvistoestemming. In welke vorm dit concreet gestalte gaat krijgen is op dit moment (mei 2012) nog niet geheel duidelijk. Maar uiteraard zullen wij u, zodra er meer nieuws is, via deze site op de hoogte houden.