Ledenadministratie

AANMELDING
Inschrijving als nieuw lid (of weer inschrijven na onderbreking) kan als volgt:

  1. INSCHRIJVING ONLINE. U kunt nu ook via deze website de officiële VISpas, Extra VISpas of JeugdVISpas van Sportvisserij Nederland bestellen. Na het invullen van uw gegevens en betaling bent u meteen lid en kunt u een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap printen, waarmee u direct kunt gaan vissen. Dit bewijs blijft 30 dagen geldig. Vervolgens sturen wij u binnen enkele dagen de bijbehorende E.C.H.V. Viswaterlijst 2020 met al onze verenigingswateren toe. Wilt u zich meteen inschrijven als lid? Klik dan hier om de VISpas direct te bestellen.
  2. INSCHRIJVING VIA ONS VERKOOPPUNT. U kunt ook lid worden via ons Vergunningen Verkooppunt Hengelsport Sielhorst, Tulpstraat 50 te Culemborg. Net als bij het online inschrijven ontvangt u een Voorlopig Bewijs van Inschrijving voor 30 dagen en u krijgt meteen de bovengenoemde viswaterlijst mee. De winkelier verzorgt daarna voor u de aanvraag van de definitieve VISpas en u ontvangt die ± 3 weken later rechtstreeks per post van Sportvisserij Nederland. Voor de winkel openingstijden klik hier

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar, respectievelijk het resterend gedeelte van een kalenderjaar.
In alle gevallen is de volledige jaarcontributie verschuldigd.

CONTRIBUTIE
De contributie is zo laag mogelijk gehouden en gedifferentieerd naar leeftijd. Senioren vanaf 18 jaar jaar betalen het volledige tarief. Voor Junioren van 14 t/m 17 jaar geldt een gereduceerd bedrag. Verder is er voor de allerjongsten t/m 13 jaar een speciaal jeugdlidmaatschap voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Uw leeftijd op 1 januari van het kalenderjaar is bepalend voor de categorie waarin u valt.
Een overzicht van alle tarieven vindt u onder het menu Vergunningen.

CONTRIBUTIE BIJ MEERDERE LIDMAATSCHAPPEN
Onze vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en Hengelsportfederatie Midden Nederland. Daardoor is de vereniging aan genoemde organisaties jaarlijks voor alle leden vanaf 14 jaar contributie-afdracht verschuldigd.
Sportvissers met een lidmaatschap bij twee of meer verenigingen zijn echter slechts één keer landelijke en federatieve contributie verschuldigd. Als u via ons verkooppunt lid wordt van de E.C.H.V. dient u deze afdrachten eerst zelf te betalen, waarna u zelf de dubbel betaalde afdracht bij Sportvisserij Nederland kunt terugvragen.
Schrijft u zich online in via onze website, dan wordt de korting (€ 17,50 in 2020) direct verrekend met het te betalen bedrag.

ADRESWIJZIGING
Om uw post op het juiste adres te ontvangen, is het belangrijk om adresmutaties zo spoedig mogelijk door te geven.
Dit kan schriftelijk aan: Ledenadministratie E.C.H.V., Postbus 231, 4100 AE Culemborg of via email echv.ledenregistratie@outlook.com
Het is handig als u bij het doorgeven van het nieuwe adres ook even uw lidnummer (zie uw E.C.H.V.-VISpas) of uw geboortedatum vermeldt. Als er méér dan één persoon lid is op hetzelfde adres, graag ook vermelden of de verhuizing voor alle leden op het betreffende adres geldt.

Wanneer u lid bent bij twee of meer verenigingen is het BELANGRIJK dat u bij iedere vereniging afzonderlijk de adreswijziging doorgeeft. Als uw personalia en adresgegevens bij de verschillende verenigingen niet overeen stemmen wordt u niet in de Centrale Landelijke Administratie als dubbel lid herkend en komt u niet in aanmerking voor korting ter voorkoming van dubbele afdracht.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per heel kalenderjaar en dient vóór 1 oktober schriftelijk plaats te vinden aan de Ledenadministratie E.C.H.V., Postbus 231, 4100 AE Culemborg, of via e-mail echv.ledenregistratie@outlook.com  Tussentijdse beëindiging in het lopende jaar is niet mogelijk. Alleen bij opzegging via e-mail ontvangt u (ook via e-mail) een bevestiging.
Bij niet tijdige opzegging is de contributie voor het volgende jaar onverminderd verschuldigd. Te late opzegging wegens overmacht c.q. belangrijke reden(en) wordt ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.

Wanda van der Vaart, Ledenadministratie