Nachtvissen en 3 hengels

Sinds 1 oktober 2012 is de regelgeving omtrent het ’s nachts vissen en het vissen met drie hengels gewijzigd. In dit artikel zetten we op een rijtje waarmee u daarbij als lid van onze vereniging rekening mee moet houden.

Het is niet zonder meer ongelimiteerd toegestaan in elk viswater' s nachts en/of met drie hengels te vissen. Het belangrijkste criterium is het viswater waar u vist. Voor de wateren in de  E.C.H.V.-viswaterlijst gelden namelijk in beide gevallen andere regels dan voor de wateren die zijn vermeld in de “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2021”.


VOOR DE E.C.H.V.-VISWATEREN GELDT:

Nachtvissen tussen twee uur voor zonsondergang en één uur voor zonsopgang is het gehele jaar toegestaan in alle E.C.H.V.-wateren, met uitzondering van de waternrs. 1 en 2.
U mag dus in bijna al onze wateren en in de polderwateren van de Stichting Combivis ’s nachts vissen.
Net als in de Landelijke Waterlijst, zijn ook in de E.C.H.V.-waterlijst de wateren waar 's nachts mag worden gevist, voorzien van het maan-symbool    Hierdoor kunt u in één oogopslag zien waar het wel en waar het niet is toegestaan. Staat dit nachtvis-symbool niet vermeld, dan is het dus in dat betreffende water verboden.
Met de E.C.H.V. VISpas is nachtvissen in onze wateren kosteloos

Vissen met drie hengels is in sommige E.C.H.V. verenigingswateren en de polderwateren van Combivis toegestaan. Zoals u ook kunt zien in de E.C.H.V.-waterlijst, is in een gedeelte van de Gemeentelijk viswateren het gebruik van drie hengels niet toegestaan.
De wateren waar het wel mag zijn in onze waterlijst voorzien van het derde-hengel symbool
hiervoor is geen aparte 3e hengel vergunning meer nodig. 


Klik desgewenst voor een volledig overzicht van de E.C.H.V.-wateren hier


VOOR DE “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren” GELDT:

Nachtvissen en/of vissen met 3 hengels in de wateren van de Landelijke Waterlijst is alleen toegestaan met een aparte Nachtvistoestemming en/of een 3e Hengeltoestemming. Deze zijn echter niet gratis.
Daar staat wel tegenover dat de mogelijkheden aanzienlijk zijn verruimd. In plaats van drie maanden mag er nu in veel wateren van de Landelijke Waterlijst het gehele jaar ’s nachts worden gevist. Verder zijn de toestemmingen nu geldig voor alle wateren aangeduid met de symbolen  en/of  . U hebt dus niet meer, zoals voorheen, voor verschillende wateren uit de Landelijke lijst meerdere nachtvis- of 3e hengel toestemmingen nodig.
De Landelijke Nachtvistoestemming kost € 10,00 en de Landelijke Derde hengeltoestemming kost € 25,00. Deze bestaan tegenwoordig niet meer uit een "papieren" document, maar uit hologramstickers. Het is de bedoeling dat u die zelf op de achterzijde van uw VISpas plakt en vervolgens is de VISpas tevens uw 3e Hengelvergunning en/of uw Nachtvistoestemming. De stickers zijn niet verkrijgbaar bij de hengelsportverenigingen, doch alleen te bestellen via www.hfmiddennederland.nlof via www.sportvisserijnederland.nl.

Wilt u alles lezen over deze nieuwe toestemmingen, klik dan hier

Wij adviseren u met bovenstaande rekening te houden als u in deze wateren gaat vissen. Want door aanstelling van een aantal nieuwe federatieve BOA ’s is een toenemend aantal controles te verwachten. Dat geldt trouwens evenzeer voor onze eigen verenigingswateren, want ook die behoren tot het ambtsgebied van dezelfde Boa's. En een bekeuring van € 130,00 of meer is dan snel opgelopen............