Leden van verdienste

Vanwege vragen gesteld op sociale media, onderstaand ter verduidelijking hoe de E.C.H.V. omgaat met Ereleden, Leden van Verdienste en jubilarissen.

Ereleden en Leden van Verdienste
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die vanwege hun verdiensten voor de vereniging en/of hengelsport het algemeen, door de ledenvergadering tot erelid respectievelijk lid van verdienste zijn benoemd.
Ereleden hebben alle rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging behoudens het stemrecht, tenzij zij tevens lid van de vereniging zijn, in welk geval zij eveneens stemrecht hebben. Ereleden zijn vrijgesteld van financiële verplichtingen jegens de vereniging.
Sinds de oprichting van de E.C.H.V. zijn er hiervoor zo’n tiental leden benoemd. Uiteraard zijn zij tijdens de betreffende Ledenvergadering in het zonnetje gezet en hebben de bijbehorende speld ontvangen.

Jubilarissen
Door het ontbreken van inschrijvingsdata is ook in het verleden geen aandacht geschonken aan de vele jubilarissen die onze vereniging telt. Mede oorzaak hiervan is het enorme jaarlijkse verloop van leden en registratie van inschrijvingsdatum en aantal jaren lidmaatschap. Tot 2015/2016 was dit in de systemen niet realiseerbaar. In het nieuwe HSV-Leden programma dat vanaf 2015/2016 haar intrede heeft gedaan is dit wel mogelijk. Om de historie van alle leden vanaf de oprichting te achterhalen is dus niet mogelijk, vandaar dat de E.C.H.V. geen aandacht besteed aan jubilarissen simpelweg vanwege het feit we het op een enkele uitzondering na niet weten en niemand te kort willen doen.

Bestuur E.C.H.V.


Hieronder een overzicht van de Leden van Verdienste:
Als u opmerkingen/aanvullingen heeft kunt u die mailen naar echv@live.nl

N.J. (Nico) van der Stroom
Nico is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

H.L. (Henk) Bonouvrié
Henk is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

B. Borgstijn
De heer Borgstijn is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

T. (Teunis) van 't Verlaat
Teunis is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

J. (Jan) Naves
Jan is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

G. Pouw
De heer Pouw is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

G. Kievith
De heer Kievith is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

G. de Beus
De heer de Beus is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

A.M. (Janus) van Middelkoop
Janus is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV. Tevens ontving Janus een zilveren bondsinsigne van de AHB.

H. Zaaijer
De heer H. Zaaijer is op 7 mei 1960 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de ECHV.

J. van Zanten
De heer J. van Zanten is op 22 september 1961 benoemd tijdens de ALV.

A.A. Sterk
De heer A.A. Sterk is op 22 september 1961 benoemd tijdens de ALV.

W.P. (Willy) van der Winkel
Willy is op 25 april 1978 benoemd tijdens de ALV.

H.J. (Henk) Hoeven
Henk is op 25 april 1978 benoemd tijdens de ALV.

P.J. (Piet) van Zomeren
Piet is op 25 april 1978 benoemd tijdens de ALV.

W.A. (Wim) Gutte
Wim is op 11 mei 1985 benoemd tijdens de receptie van het 50 jarig bestaan.

M. (Theo) van 't Verlaat
Theo is op 11 mei 1985 benoemd tijdens de receptie van het 50 jarig bestaan.

J.H. (Jo) van Middelkoop
Jo is op 11 mei 1985 benoemd tijdens de receptie van het 50 jarig bestaan.

C. (Cas) Vermeulen
Cas is op 11 mei 1985 benoemd tijdens de receptie van het 50 jarig bestaan.

G.J. (Gerrit) de Vos
Gerrit is op 11 mei 1985 benoemd tijdens de receptie van het 50 jarig bestaan.

C.W. (Arie) den Hertog
Arie is op 11 mei 1985 benoemd tijdens de receptie van het 50 jarig bestaan.

C.W. (Coen) Wulterkens
Coen is op 11 mei 1985 benoemd tijdens de receptie van het 50 jarig bestaan.

C.H.M. (Cor) Copier
Cor is op 21 december 1994 benoemd tijdens de ALV.

J.A. (Jan) van Lint sr.
Jan is op 22 juni 2000 benoemd tijdens de ALV.

A.M.G. (Jos) van Raaij
Jos is op 27 juni 2002 benoemd tijdens de ALV.

T.G.C. (Theo) Sielhorst
Theo is in 2004 benoemd tijdens het 25 jarig jubileum van de winkel.

S.M.M. (Sijm) van Dillen
Sijm is in 2010 benoemd tijdens de jubileum feestavond voor het 75 jarig bestaan.

L.G.M. van Den Bosch
Leo is in 2010 benoemd tijdens de jubileum feestavond voor het 75 jarig bestaan.

M.J. (Maria) Sielhorst
Maria is op 19 maart 2019 benoemd tijdens de ALV.

A.W.C. (Albert) Jager
Albert is op 25 augustus 2020 benoemd tijdens de ALV.

Klik hier voor een overzicht van onze ereleden.