Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Leden van verdienste

Vanwege vragen gesteld op sociale media, onderstaand ter verduidelijking hoe de E.C.H.V. omgaat met Ereleden, Leden van Verdienste en jubilarissen.

Ereleden en Leden van Verdienste
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die vanwege hun verdiensten voor de vereniging en/of hengelsport het algemeen, door de ledenvergadering tot erelid respectievelijk lid van verdienste zijn benoemd.
Ereleden hebben alle rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging behoudens het stemrecht, tenzij zij tevens lid van de vereniging zijn, in welk geval zij eveneens stemrecht hebben. Ereleden zijn vrijgesteld van financiële verplichtingen jegens de vereniging.
Sinds de oprichting van de E.C.H.V. zijn er hiervoor zo’n tiental leden benoemd. Uiteraard zijn zij tijdens de betreffende Ledenvergadering in het zonnetje gezet en hebben de bijbehorende speld ontvangen.

Jubilarissen
Door het ontbreken van inschrijvingsdata is ook in het verleden geen aandacht geschonken aan de vele jubilarissen die onze vereniging telt. Mede oorzaak hiervan is het enorme jaarlijkse verloop van leden en registratie van inschrijvingsdatum en aantal jaren lidmaatschap. Tot 2015/2016 was dit in de systemen niet realiseerbaar. In het nieuwe HSV-Leden programma dat vanaf 2015/2016 haar intrede heeft gedaan is dit wel mogelijk. Om de historie van alle leden vanaf de oprichting te achterhalen is dus niet mogelijk, vandaar dat de E.C.H.V. geen aandacht besteed aan jubilarissen simpelweg vanwege het feit we het op een enkele uitzondering na niet weten en niemand te kort willen doen.

Bestuur E.C.H.V.


Hieronder een overzicht van de Leden van Verdienste (dit overzicht zal nog worden bijgewerkt a.h.v. oude archiefstukken).

Jan van Lint

Jos van Raaij

Theo Sielhorst

Sijm van Dillen

Leo van den Bosch

Maria Sielhorst-van den Bosch

Albert Jager