Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

VISpas & vergunningen (uitleg)

Uitleg van het Nederlandse vergunningstelsel

Wat hebt u nodig om te mogen vissen?

Om in Nederland te mogen vissen, heeft iedereen van 14 jaar of ouder een VISpas nodig. De VISpas is een landelijk visdocument op creditcard formaat dat sinds 2007 in de plaats is gekomen van de Sportvisakte. Met een VISpas mag een sportvisser, behalve in de wateren van de vereniging waar hij lid is, ook vissen in een zeer groot arsenaal andere wateren in geheel Nederland. De VISpas is bij de E.C.H.V. voor ieder lid vanaf 14 jaar standaard bij het lidmaatschap inbegrepen.

Jeugdige vissers beneden 14 jaar hebben niet in alle gevallen een VISpas nodig. Voor hen biedt onze vereniging tegen sterk gereduceerd tarief een Jeugdvergunning aan, waarmee zij mogen vissen in alle verenigingswateren. Met een E.C.H.V.-Jeugdvergunning mag echter gevist worden met ten hoogste één hengel. Verder mag deze hengel alléén worden geaasd met door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselvoorziening aangewezen aassoorten. Deze aassoorten zijn: Brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab en insectenlarven (bijvoorbeeld maden) en nabootsingen van insectenlarven, mits deze niet groter zijn dan 2½ cm.

Jeugdigen beneden 14 jaar die met twee hengels of andere dan de hier genoemde aassoorten willen vissen, hebben wel een JeugdVISpas nodig. Maar ook daarvoor geldt een gereduceerde prijs.

Op de website van Sportvisserij Nederland wordt het Nederlandse vergunningstelsel duidelijk uitgelegd.

De VISpas, de JeugdVISpas en de Jeugdvergunning zijn op maandag t/m zaterdag verkrijgbaar bij: Sielhorst Hengelsport, Tulpstraat 50, Culemborg. Tevens bestaat de mogelijkheid om een weekvergunning te kopen. De kosten hiervan bedragen € 5,-. Klik hier voor de actuele openingstijden van ons vergunning verkoop adres.

Tijdelijke procedure aanvraag Weekvergunning ECHV

In verband met de tijdelijke sluiting (lockdown) van het verkooppunt van weekvergunningen van de ECHV (Sielhorst Hengelsport) is onderstaande procedure van toepassing:

Stuur een mail naar echvlive.nlmet daarin de volgende gegevens:
-voorletters en achternaam aanvrager
-geboortedatum
-straat
-postcode en woonplaats
-datum ingang weekvergunning (minimaal één week na dagtekening mail).

Maak de verschuldigde kosten ad € 6,- (incl.portokosten) over op rekeningnummer NL77INGB0003704034 
o.v.v. ‘ weekvergunning’.
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de vergunning via de post naar u toegestuurd.

NACHTVISSEN is met een weekvergunning NIET TOEGESTAAN.


Hoeveel betaalt u voor het lidmaatschap?

Hieronder een overzicht van onze lidmaatschapstarieven per jaar.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief de kosten voor de VISpas (met uitzondering van categorie A)

Lidmaatschapstarieven 2021
(uw leeftijd OP 1 januari is bepalend)

A JEUGDLID       t/m 13 jaar met alléén jeugdvergunning    € 5,00. 
B JEUGDLID       t/m 13 jaar incl. JeugdVISpas                     € 15,00. 
C JUNIORLID 14 t/m 17 jaar                                                  € 25,00. 
D SENIORLID van vanaf 18jaar                                               € 38,25


Genoemde tarieven zijn inclusief VISpas van Sportvisserij Nederland. Deze is verplicht voor de categorieën B, C en D.

Voor houders van een EXTRA VISpas geldt een kortingsregeling. Voor nadere toelichting zie het menu Ledenadministratie.

Vergoeding voor ligplaats boot nabij Fort Acquoy                               € 15,00

Inschrijfgeld alle categorieën                                                            €  6,00