Gebruik van tentjes ect.

In de Visserijwet zijn geen beperkende bepalingen opgenomen met betrekking tot het gebruik van schuilmiddelen zoals tentjes en bivvy’s.
Dit betekent echter niet dat het gebruik daarvan tijdens het vissen zomaar is toegestaan. Want de tentjes, bivvy’s, shelter, ect, die door sportvissers vooral s nachts vaak worden gebruikt, worden volgens de wettelijke normen beschouwd als kampeermiddelen.
In nagenoeg alle gemeenten is in de Algemene Politie Verordening (APV) echter een verbod ingesteld voor het gebruik van kampeermiddelen buiten officiële kampeerterreinen. En hieronder valt uiteraard ook het gebruik door sportvissers van tentjes etc.
Ook in Culemborg is een dergelijk verbod in de APV opgenomen. Maar desondanks mag er toch tijdens het vissen een eenvoudig kampeermiddel in een gedeelte van de E.C.H.V. wateren worden gebruikt.
Want door de welwillende medewerking van de Gemeente Culemborg, beschikt onze vereniging voor alle leden over een ontheffing van het in de APV opgenomen verbod om een schuilmiddels te gebruiken tijdens het vissen in de gemeentelijke wateren.
Daardoor mogen onze leden, met een geldige E.C.H.V.-VISpas tijdens het vissen in de waternummers 3 en 4 en de  A Watergangen in Culemborg van de E.C.H.V.-waterlijst, alleen tijdens de nachtelijke uren, dus van twee uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang, gebruik maken van een eenvoudig kampeermiddel.

Zoals gezegd, geldt de ontheffing alléén voor de Gemeentelijke wateren in de E.C.H.V.-waterlijst.
Aan onze wateren 1, 2, 5 en 6, is het dus nooit toegestaan om tentjes, bivvy’s etc. te plaatsen!
Verder wordt benadrukt dat de ontheffing alleen geldt tijdens de genoemde nachtelijke uren. Dit betekent dat het gebruikte kampeermiddel na het licht worden weer moet worden opgeborgen. Doet u dit niet, dan bent u volgens de wettelijke regels toch aan het kamperen en dus in overtreding!

Daarnaast zijn aan de ontheffing nog wat andere specifieke voorwaarden verbonden.
Zo zijn er bijvoorbeeld enkele locaties verboden en dient men zich te houden aan een aantal (fatsoens-)normen en gedragsregels. Ieder lid kan hiervan kennis nemen, omdat de tekst van de ontheffing integraal is opgenomen in de E.C.H.V.-waterlijst. Het bestuur vindt het van groot belang dat u zich daar strikt aan houdt en ernaar handelt, zodat onze rechten niet in gevaar worden gebracht.
De E.C.H.V. zal daarom datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden, om toe te zien op de naleving van de voorwaarden. Naast verbalisering door de Politie kunnen overtreders tevens vanuit de vereniging sancties verwachten.

NIEUW sinds 2013:
Sinds dit jaar is bij de betreffende wateren in onze waterlijst het schuilmiddel-symbool    vermeld. Daardoor kunt u in één oogopslag zien waar het gebruik van een kampeermiddel is toegestaan. Als dit symbool niet is vermeld, is het dus verboden om aan het betreffende water tentjes, bivvy’s etc. te plaatsen.
Voor een compleet overzicht van de E.C.H.V.-viswateren klik hier.

De gemeentebepalingen kan uw nalezen op bladzijde 16 van uw lijst van viswateren 2020.