Privacyverklaring E.C.H.V.

PRIVACYVERKLARING VAN EERSTE CULEMBORGSE HENGELAARS VERENIGING.

Eerste Culemborgse Hengelaars Vereniging is gevestigd te Culemborg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156246.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens E.C.H.V. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Om de hele privacyverklaring in te kunnen zien kunt u hier klikken.