Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

terug naar overzicht

Donderdag, 13 februari 2020

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) op dinsdag 24 maart 2020 Locatie: Clubgebouw De Helling in de haven te Culemborg, aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen vorige algemene ledenvergadering
3. Jaarverslag 2019
4. Financieel verslag 2019/Begroting 2020
5. Verslag Kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Verslag commissies waterbeheer, controle, witvis, karper en jeugd
8. Voorstellen van bestuur en/of leden.
a. Voorstel bestuur
9. Rondvraag
10.Sluiting

Toelichting agendapunt 2:
De notulen van de Algemene Vergadering d.d. 19 maart 2019 liggen voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage.

Toelichting agendapunt 3:

Het verslag van 2019 ligt vanaf 19.30 uur in de vergaderzaal ter inzage.

Toelichting agendapunt 4 en 5:
De rekening en verantwoording 2019 ligt, tezamen met het schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie, vanaf 19.30 uur in de vergaderzaal ter inzage.

Toelichting agendapunt 6:
Aftredend volgens rooster; Albert Jager, hij stelt zich ook weer herkiesbaar.

Toelichting agendapunt 8:
Voorstellen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moeten uiterlijk 4 maart 2020 in het bezit zijn van het bestuur. Zie bovenstaand Postbusnr., of via het e-mailadres van onze website. Behoudens in spoedeisende gevallen, kan alleen over tijdig schriftelijk ingediende voorstellen worden besloten.

8a. Het bestuur stelt voor om met ingang van 2022 leden, die een papieren versie van de landelijke lijst met viswateren en/of aanvulling willen ontvangen, jaarlijks een bijdrage van € 2,50 te laten betalen ter compensatie van de stijgende portokosten. Leden buiten Nederland gaan hiervoor € 5,00 betalen.


Na afloop van de vergadering worden er vier Hengelsportbonnen t.w.v. € 25,00 verloot. Deze zijn beschikbaar gesteld door Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,

Albert Jager
Voorzitter

Jos van Raaij
Secretaris