Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

terug naar overzicht

Woensdag, 22 juli 2020

Op dinsdag 25 augustus houdt de ECHV haar Algemene Ledenvergadering die eerder dit jaar werd uitgesteld vanwege het Coronavirus.

De vergadering wordt gehouden bij DS-Party en evenementencentrum aan de Beesdeweg 1a, 4104 AW Culemborg.

Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

Wil je de vergadering bezoeken (alleen voor leden) dan moet je je AANMELDEN VOOR 18 AUGUSTUS 2020 via echv@live.nl.

Deze aanmeldprocedure is vanwege de RIVM maatregelen en de grootte van de zaal. Heb je je niet aangemeld dan kun je de vergadering niet bijwonen.

De agenda is als volgt:

AGENDA:

1.Opening
2.Notulen vorige algemene ledenvergadering
3.Jaarverslag 2019
4.Financieel verslag 2019, begroting 2020
5.Verslag Kascontrolecommissie
6.Bestuursverkiezing
7.Verslag Commissie Waterbeheer, controle, witvis, karper en jeugd
8.Voorstellen van bestuur en/of leden
9.Rondvraag
10.Sluiting

Toelichting agendapunt 2:
De notulen van de Algemene Vergadering d.d. 19 maart 2019 liggen voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage.

Toelichting agendapunt 3:
Het verslag van 2019 ligt vanaf 19.30 uur in de vergaderzaal ter inzage.

Toelichting agendapunt 4 en 5:
De rekening en verantwoording 2019 ligt, tezamen met het schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie, vanaf 19.30 uur in de vergaderzaal ter inzage.

Toelichting agendapunt 6:
Aftredend volgens rooster; Albert Jager, hij stelt zich ook weer herkiesbaar.

Toelichting agendapunt 8:
Voorstellen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moeten uiterlijk 4 augustus 2020 in het bezit te zijn van het bestuur, zie bovenstaand Postbusnr. of via het e-mail adres van onze website. Behoudens in spoedeisende gevallen, kan alleen over tijdig schriftelijk ingediende voorstellen worden besloten.

a. Het bestuur stelt voor om met ingang van 2022 leden, die een papieren versie van de landelijke lijst met viswateren en/of aanvulling willen ontvangen, jaarlijks een bijdrage van € 2,50 te laten betalen ter compensatie van de stijgende portokosten en leden buiten Nederland € 5,00.

b.Het bestuur stelt voor om de korting die 65+ leden krijgen op hun contributie te laten vervallen zodat zij hetzelfde betalen als alle senior mannen en vrouwen.

Na afloop van de vergadering worden er vier Hengelsportbonnen t.w.v. € 25,00 verloot, beschikbaar gesteld door Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers.Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,
Albert Jager, voorzitter
Jos van Raaij, secretaris