Wedstrijdreglement witvis 2023

WEDSTRIJDREGLEMENT WITVIS 2023

1.De deelname aan alle wedstrijden is alleen voor leden, m.u.v. de 55+ wedstrijden en geschiedt voor
eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. In wateren waar Botulisme is vastgesteld worden geen
wedstrijden georganiseerd.

2.Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en na te leven.

3. De hengelkeuze is vrij bij alle wedstrijden, m.u.v.55+ wedstrijden. (alleen vaste hengel), max 1 hengel en 1 haak, het gebruik van een voerboot is niet toegestaan.

4.Het vooraf optuigen, peilen en voer gereedmaken is toegestaan.

5.Het 1e signaal betekent voeren en aanvang wedstrijd. Het 2e signaal betekent einde wedstrijd.

6.Alle wedstrijden worden gevist op gewicht en alle maten. Bij deelname aan de boot- en koppelwedstrijd
door 1 deelnemer, telt alleen het gevangen gewicht voor deze deelnemer.

7.Snoek, snoekbaars, paling, meerval en graskarper tellen niet mee voor de prijsbepaling en moeten na de vangst direct worden teruggezet.

8.Er mag uitsluitend bij de aanvang van de wedstrijd zwaar worden gevoerd. Daarna alleen tussen duim en wijsvinger licht bijvoeren.
Uitzondering: Bij de stuwwedstrijden mag men wel zwaar bijvoeren.

9. Vissen en/of voeren met verse de vase is verboden, in kunstaasvorm als aas wel toegestaan, verder zijn wettelijke bepalingen van toepassing. Het gebruik van gekleurde maden is verboden, in kunstaasvorm als aas wel toegestaan.

10.Oeverbeschoeiingen en –vegetatie mogen niet worden beschadigd.

11. De deelnemer dient alle afval mee naar huis te nemen

12.Gevangen vis moet in een ruim leefnet (geen metaal) worden bewaard, tot men bij u komt wegen. Men dient alle gevangen vis te laten wegen, m.u.v. de in punt 7 genoemde vissoorten.

13.Per wedstrijd wordt 2/3 gedeelte van de inleggelden als dagprijzen beschikbaar gesteld, in de verhouding 1 op 3 deelnemers. Het overige 1/3 gedeelte wordt gereserveerd voor eindprijzen en onvoorziene uitgaven.

14.Voor de combiviswedstrijd, de koppelwedstrijden, de bootwedstrijd en de erwtensoepwedstrijd vindt een andere verdeling plaats, alle inleggelden wordt hier gebruikt voor prijzen en/of consumpties

15.De eindprijzen voor de competities bestaan uit cadeaubonnen. De winnaars worden bepaald d.m.v. klassementspunten. Prijzen worden op de hengelsportavond uitgereikt (prijzen 1x30, 1x25, 1x20 en 3 x 15. totaal € 120.00 per competitie)
Ben je zonder kennisgeving afwezig, dan vervalt je prijs aan de eerstvolgende in de einduitslag.

16.Voor alle wedstrijden bedraagt het inleggeld € 3,00 per deelnemer. Het inschrijfgeld bij de erwtensoepwedstrijd bedraagt € 5,00. Het inschrijfgeld voor de bootwedstrijd bedraagt € 25,00 per koppel, de inleg voor de Dagkoppel -en Nachtkoppelwedstrijd bedraagt € 25,00 per koppel van 2 deelnemers met een maximum van 11 koppels.en moet bij inschrijving worden voldaan.

17.De puntentoekenning van de behaalde vangsten is als volgt:
De sportvisser die het hoogste vangstgewicht behaald heeft krijgt 1 punt. Vervolgens krijgt de sportvisser die het op één na het hoogste vangstgewicht heeft behaald 2 punten. enz. enz.

18. Bij een gelijke vangst van 2 of meer sportvissers wordt aan ieder hetzelfde aantal punten toegekend